Súbory cookie používame na personalizáciu obsahu a analýzu návštevnosti. Používaním tohto webu súhlasíte s ich používaním.

ERB

13. ročník DYCHFEST

Podujatie sa uskutoční 26. júla 2020 (t. j. v túto nedeľu) od 14.00 hod. v amfiteátri Horný Lieskov.  Vstupné: 5 €

dychfest2020 milocanka plagat 

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ Slopná v roku 2020 (17.7.2020)

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slopná v roku 2020, sa uskutoční v piatok 17.7.2020 o 19.30 hod. v Obecnom dome Slopná.

Upozorňujeme občanov, aby dodržiavali hygienické pokyny a vstup na zasadnutie bude povolený len s rúškom na tvári.

 

Odpočet vodomerov Slopná 18.-19.6.2020

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že dňa 18.6.2020 (štvrtok) a 19.6.2020 (piatok) budú pracovníci prevádzky robiť odpis merania vody v obci Slopná, preto žiadame odberateľov o sprístupnenie vodomerov.

Zároveň žiadame občanov, aby si  pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť.

 

Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke spoločnosti.

Adresa webovej stránky resp. formuláru: http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/

Upozornenie k triedeniu odpadu

Upozornenie !!!

VRECIA z plastami, tetrapakmi a plechovkami odložte na miesto za Požiarnou zbrojnicou a novou garážou v Slopnej

SEPARUJME A TRIEĎME ODPAD KAŽDÝ DEŇ  !

Žiadame občanov, aby v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z, a VZN č. 2/2016 o odpadoch separovali a triedili odpad a znižovali tak náklady za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu na skládke a nezvyšoval sa "Poplatok za komunálny odpad (v súčasnosti je stanovený na 18 €/osoba !!! – KEĎ NEBUDEME SEPAROVAŤ TAK SA POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD BUDE AUTOMATICKY  Z V Y Š O V A Ť  !).

Dôrazne žiadame, aby ste plastové fľaše, kelínky, tetrapaky z mlieka, z džúsov, hliníkové plechovky z piva, energetických nápojov a iných výrobkov  z plastov, dávali do vriec STLAČENÉ a tak zmenšili ich objem !

Ďalej elektrotechniku a bielu techniku – IT techniku, rádia, spotrebiče, sporáky, práčky, chladničky mraziaky a podobne je potrebné vymeniť pri kúpe nového výrobku, spotrebiča, ktorý Vám dovozca bezplatne odvezie !

Nevratné sklenné fľaše a sklo ako poháre, tabuľové sklo a iné ide do kontajnérov na to určených–nedávajte tam žiaden iný komunálny odpad !

Drobný stavebný odpad nahláste priamo starostovi obce alebo na Obecnom úrade v Slopnej !

Výkup papiera

Výkup papiera (výmenou za hygienické výrobky) bude v našej obci 

v sobotu 16. 5. 2020 v čase 

             11,30 - 11,40 hod. - parkovisko pri autobusovej zastávke

             11,45 - 11,55 hod. - pri Obecnom úrade

 

Výmenné pomery: v aktuálnom letáku.

 

Podmienky výkupu: 

- Prosíme občanov: Dodržiavať minimálny odstup 2m medzi sebou, povinnosť mať rúško a rukavice

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách alebo krabiciach

- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

Prevencia domáceho násilia

dn1

dn2