Súbory cookie používame na personalizáciu obsahu a analýzu návštevnosti. Používaním tohto webu súhlasíte s ich používaním.

ERB

Informácie v súvislosti s COVID-19

Kam sa obrátiť, ak potrebujete poradiť

 

Rúško nie je hanba #ruskoniejehanba

Dajme vedieť, že prevencia má význam

 

31.3.2020  Aktualizované usmernenie hlavného hygienika SR

28.3.2020  Uznesenie vlády SR č.169

28.3.2020  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - uzatvorenie prevádzok

28.3.2020  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - otvorenie veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární v nedeľu

19.3.2020  Aktualizované usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

16.3.2020 ÚVZ SR: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020

16.3.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Nakladanie s komunálnym odpadom

Organizovanie pohrebov

 

Informácie zo ZMOS

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie

Usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok, čo je mimoriadne aktuálne v týchto dňoch.

Oznámenie pre poskytovateľov ambulantnej formy sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou

Informáciu o koronavíruse a spracovaní GDPR 

 

12.3.2020 Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

12.3.2020 Súhrn opatrení Ústredného krízového štábu

12.3.2020 Opatrenia Ústredného krízového štábu

12.3.2020 Za nedodržanie karantény hrozí nielen pokuta, ale aj väzenie (informácia z oficiálnej facebookovej stránky Polície SR - https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/3181086301921570)

11.3.2020 Informácie a kroky k zníženiu miery prenosu COVID-19

6.3.2020  Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

6.3.2020  Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia

6.3.2020  Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Dňa 06.03.2020 zasadal Ústredný krízový štáb v súvislosti s potvrdeným prípadom COVID-19 a prijal nasledovné:

 • Taliansko: Od pondelka (09.03.2020) platí zákaz na všetky prílety a odlety
 • Zákaz návštev vo všetkých nemocniciach v SR
 • Zákaz všetkých školských exkurzií mimo územie SR
 • Zákaz návštev vo všetkých väzniciach v SR
 • Zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb
 • Vydá sa zákaz návštev v detských domovoch
 • Verejnosť by mala zvážiť účasť na hromadných podujatiach – športových, kultúrnych podujatiach, diskotékach a pod.
 • V platnosti ostáva meranie teploty cestujúcim na letiskách v Bratislave, v Košiciach a v Poprade
 • KBS bude požiadaná o zváženie obmedziť organizovanie bohoslužieb, pre verejnosť platí odporúčanie zvážiť návštevu bohoslužieb
 • obyvateľom žijúcim na území SR a rovnako aj Slovákom v zahraničí bude zaslaná SMS správa s odporúčaniami na zníženie rizika šírenia nového koronavírusu
 • obyvateľom žijúcim na území SR bude zaslaná informácia s odporúčaním na predpis liekov prostredníctvom telefonátu s lekárom, nie osobne a následným vyzdvihnutím v lekárni prostredníctvom e-receptu
 • Štát sa intenzívne zaoberá problematikou nákupu a navýšenia počtu OOPP a dezinfekčných prostriedkov pre zdravotníkov
 • Policajti budú cez víkend kontrolovať hraničné priechody s dôrazom na rakúsku hranicu, cestujúci budú dostávať informačné materiály v súvislosti s ochorením COVID-19

 

Odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:

 • umývať si často ruky mydlom a vodou
 • nedotýkať sa očí, nosa a úst, vírus sa môže preniesť kontaminovanými rukami
 • zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorázovou papierovou vreckovkou a následne ju zlikvidovať
 • vyhýbať sa ľuďom, ktorí javia príznaky nádchy a chrípky
 • ak ste chorý, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečiť v samostatnej izbe
 • v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov

 

V prípade návratu občanov z rizikových oblastí  odporúčame cestovateľom:

 • kontrolovať' svoj zdravotný stav počas 14 dní od príchodu zo zasiahnutej oblasti (kašeľ, bolest' hrdla, dýchavičnosť', horúčka)
 • v prípade klinických príznakov do 14 dní po návrate je potrebné TELEFONICKY kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a informovať o cestovateľskej anamnéze. Necestovať hromadnou dopravou.

 

Každé cestovanie do zasiahnutých oblastí je rizikové, preto odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestovania.

Zdroj : ÚVZ SR

Všetky potrebné informácie k téme COVID-19 nájdete tu:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153